Program valné hromady   Recently updated !

PROGRAM VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI PREVENTIVNÍ STOMATOLOGIE 21.4.2017 HOTEL SKALSKÝ DVŮR,Lísek Začátek v 18.oo hod. 1.Zahájení Valné hromady Společnosti preventivní stomalologie 2.Členové,kteří ukončují členství a naši jubilanti 3.Zpráva o hospodaření v roce 2016 Dr.Benáková 4.Seznámení členů Valné hromady s postupem při přeregistraci na novou právní formu sdružení -diskuse ve zdravotním podvýboru […]


Program jarního recallu   Recently updated !

program recallového setkání společnosti preventivní stomatologie 21-23.dubna 2017 hotel skalský dvůr pátek 21.4.2017 14.30-17.00 registrace u recepce hotelu 18.00 valná hromada společnosti preventivní stomatologie 20.00 večeře Sobota 22.4.2017 8:00 – 9:00 snídaně 9.00 KALIBRACE INSTRUKTORŮ 9:15 zahájení recallového setkání v aule (nová vetší posluchárna) 9:30 – 13:00 praktická část recallu […]


IMG_3714

Události v roce 2017, FVL UK Praha

Minulý rok byla oslovena naše SPS současným 5.ročníkem FVL UK Praha obor stomatologie, uspořádat iTOP pro tyto studenty.     13. a 14.1. 2017 studentům Dr. Jiří Sedelmayer odpřednášel teoretickou část iTOPu a vzhledem k jejich velkému nadšení a angažovanosti se podařilo zorganizovat i praktický nácvik ve dnech 17. a 18. 2. […]


Události v roce 2017- návštěva v Poslanecké sněmovně

  Dne 1.2 2017 byli pozváni zástupci SPS na schůzku s panem poslancem Skalickým ze zdravotního výboru Poslanecké sněmovny ČR. Této schůzky se zúčastnila předsedkyně SPS MUDr. Blanka Stojanovičová, členka výboru SPS MUDr. Petra Šípková a MUDr. Jiří Sedelmayer. Ten asi v hodinové prezentaci představil panu poslanci SPS, její činnost a důvody […]

logo_100x100

logo_100x100

Aktuality pro rok 2017 1

SPOLEČNOST PREVENTIVNÍ  STOMATOLOGIE  2017  Milí přátelé, vítáme vás v roce 2017 a rádi bychom vás informovali o letošních akcích naší Společnosti. I v tomto roce bychom pro vás rádi připravili nějaký dárek, který vás potěší. Letos to ale nebude překvapením. Domluvili jsme totiž oblíbená trička s logem Společnosti a tudíž potřebujeme […]


Letní recall SPS 2016

Letošní letní recall se nesl v rychlém duchu. Bohužel musel odjet MDDr. Martin Kusý, jeden z instruktorů. I přesto zůstal poměrně vysoký počet instruktorů a účastníci letního recallu se rozprostřeli do skupin po šesti až osmi a celé dlouhé pracovní dopoledne probíhalo velice intenzivně. MUDr. Lucie Sedelmayer pro začátek opět […]

img_4443

30. Týden čistých zubů

30. TČZ, Skalský dvůr, srpen 2016

Letos proběhl na Skalském dvoře již 30. ročník Týdne čistých zubů. Tak jako se už stalo zvykem, opět třetí srpnový týden zaplnili hotel Skalský dvůr zubní profesionálové, aby se zde pod dozorem bdělých instruktorů učili čistit zuby. Počasí nám přálo, a tak si v době mezi přednáškami a čištěním každý mohl […]


Termíny akcí v roce 2017

Termíny důležitých akcí SPS v roce 2017: 21.4.2017    17.00 hod. Valná hromada SPS, Skalský dvůr 21.-23.4.2017                 Jarní recall, Skalský dvůr 21.-25.8.2017                 TČZ, Skalský dvůr 25.-27.8.2017                 Letní recall, Skalský dvůr. […]

logo_100x100

IMG_001

Zápis z valného shromáždění SPS – duben 2016

Zápis z jednání valného shromáždění spolku Společnost preventivní stomatologie   dne:                 15.4.2016, 18,00 hod. místo:              hotel Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice pod Pernštejnem Předseda valné hromady:       MUDr. Blanka Stojanovičová Zapisovatel:      MUDr. Milan Mareček   Předsedkyně valné hromady přivítala všechny přítomné a informovala o programu. Předsedkyně valné hromady […]