Zápis z valné hromady 2015


Zápis z valné hromady Společnosti preventivní stomatologie konané 17.4.2015, Skalský dvůr:

1.  Zahájení valné hromady a přivítání účastníků – MUDr. Blanka Stojanovičová

 

2.  Vzpomínka na nedávno zemřelou paní Hanu Duškovou. Uctění památky bývalé majitelky Merten Dentalu, spolupracovnice a sponzora SPS minutou ticha.

 

3.  Studentská soutěž o účast na Týdnu čistých zubů 2015.

Návrh na losování 10. studentů a 3. náhradníků  …..

pro              58

proti              0

zdržel se       0.

Vylosovaní studenti:

1. Michal Hodas

2. Markéta Vrbová

3. Veronika Koníčková

4. Karolína Kebrle

5. David Fuller

6. Klára Mašková

7. Lucie Ptáčková

8. Pavel Hubáček

9. Iveta Shorná

10. Magdaléna Janková

1.náhradník   Vít Jiroušek,    2. náhr.  Jana Kavánková,    3. náhr.  Hana Šoukalová.

 

4.  Otázka kreditů za účast na recallu pro dentální hygienistky a sestry ( reakce na e-mail MUDr. Sedláčka).

Pro další recally bude žádáno o kredity i pro sestry a hygienistky.

 

5.  Přednesen děkovný e-mail kolegyně MUDr. Květoslavy Michnové o přínosu SPS.

 

6.  Zpráva o hospodaření SPS v roce 2014 – MUDr. Miroslava Benáková.

Valná hromada vzala zprávu o hospodářské činnosti na vědomí.

 

7.  Otázka nových stanov SPS, změny adresy sídla společnosti a změny statusu společnosti dle předpisů nového občanského zákoníku – zodpovědný MUDr. Radomír Sekvard.

Současně se tato valná hromada stává ustanovující schůzí pro ustanovení nového druhu společnosti dle platného občanského zákoníku.

 

8.   Presentace nových webových stránek SPS a diskuse o spravování osobních účtů členů společnosti, přihlašování se na akce a účtování faktur za členské příspěvky a akce                 společnosti.

Připomenuta nová možnost inzerce členů SPS na stránkách společnosti (podmínky inzerce uvedeny na stránkách v sekci aktuality- inzerce.) Předneseno MUDr. Milanem                   Marečkem.

 

9.  Poděkování MUDr. Petře Šípkové, Bc. Matěji Marečkovi a MUDr. Milanu Marečkovi za práci pro SPS v souvislosti s provozem nových webových stránek a informačního

systému.

Návrh na finanční odměnu:

MUDr. Petře Šípkové  … 15.000 Kč a

Bc. Matěji Marečkovi  …    8.000 Kč.

pro          57

proti          0

zdržel se   1.

MUDr. Petra Šípková se vzdává své finanční odměny ve prospěch sponzorování dalších dvou studentů pro účast na Týdnu čistých zubů 2015.

Jedná se o tyto studenty: Petr Tišer a Jana Šílená.

 

10. Návrh termínu příští valné hromady na 15.4.2016 ….

pro           50

proti           3

zdržel se    5.

Odsouhlasen  termín příští valné hromady na 15.dubna 2016, hotel Skalský dvůr, Lísek.

 

Účast na valné hromadě: 58 členů Společnosti preventivní stomatologie.

 

Skalský dvůr, Lísek    dne 17.4.2015

 

 

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *