Zápis z Valného shromáždění SPS 2021


Zápis z jednání Valného shromáždění spolku Společnost preventivní stomatologie

dne:                 20.8.2021, 19.00 hod.

místo:              hotel Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice pod Pernštejnem

Předseda Valného shromáždění:       MUDr. Blanka Stojanovičová

Zapisovatel:      MUDr. Vlasta Bobková

Přítomno 79 členů SPS

 1. Zahájení předsedkyní SPS MUDr. Blankou Stojanovičovou
 2. Dr. Blanka Stojanovičová reaguje na webinář ČSK s Doc. MUDr. Vlastou Merglovou, CSc. na téma zubní prevence u dětí, který vyvolal u velké části členů SPS vlnu nevole a nesouhlasu. V reakci na tento webinář připravil MUDr. Petr Bednář jménem svým i celé SPS článek, který by měl být publikován v zářijovém čísle odborného časopisu LKS.
 3. Dr. Blanka Stojanovičová informuje o konání několika on-line jednání výboru SPS a členů revizní komise.
 4. Dr. Lucie Sedelmayer zhodnotila právě proběhlý 35 Týden čistých zubů a opět se pozastavila nad rozdíly ve výuce zubní prevence na odborných školách a v rámci TČZ.
 5. Dr. Blanka Stojanovičová informuje o mediální propagaci SPS na stránkách časopisu StomaTeam, který se stal na naším mediálním partnerem. Viz. článek „Prezentace SPS na stránkách StomaTeamu“ na našich webových stránkách.
 6. Dr. Milan Mareček přednesl zprávu o hospodaření za rok 2020, která je celá k nahlédnutí u hospodáře SPS. Ke konci roku 2020 nemá naše společnost žádné závazky ani pohledávky a hospodaření bylo vyrovnané. Bylo upozorněno na to, že platby za neuskutečněné recallové setkání z důvodu covidových restrikcí nelze převádět do dalšího roku a je třeba vždy požádat o vrácení těchto plateb. O tomto byli členové SPS informováni na stránkách společnosti. Z tohoto důvodu je nutné aktuality na webových stránkách pravidelně sledovat.
 7. Dr. Jiří Sedláček přednesl zprávu revizní komise, která v hospodaření naší společnosti neshledala žádné pochybení. Bylo zdůrazněno, že členové výboru a revizní komise SPS nepobírají za svou práci pro společnost žádnou finanční odměnu. Stejně tak i všichni instruktoři SPS pracují na recallových setkáních bezplatně. SPS registruje v současné době okolo 300 aktivních členů a další se v těchto dnech po absolvování TČZ nově přihlašují.
 8. V diskusi vystupují Dr. Bednář, Dr. Sedelmayer, Dr. Stojanovičová a Dr. Sedláček opět na téma kontroverzního webináře Doc. Merglové. Byla dána plná podpora Petrovi Bednářovi v mediální prezentaci názorů SPS v oblasti orální prevence.
 9. Upozorňujeme, že letošní zimní recallové setkání ve dnech 26.-28.11.2021 se uskuteční na Skalském dvoře, tedy ne v Tichonicích.
 10. Dlouholetý člen SPS MUDr. Tomáš Foustka nabídl Společnosti preventivní stomatologie částku 100.000 Kč na odměnu instruktorkám SPS, které spolupracují na vzdělávání studentů na fakultách.
 11. Návrh termínu příštího Valného shromáždění spolku SPS na pátek 1.4.2022 v 19.00 hod. na Skalské dvoře.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *