Milan Mareček


Čištění s dětmi na letním reccalu

V letošním roce jsme se rozhodli v rámci letního recallu na Skalském dvoře uspořádat akci čištění zubů s dětmi našich členů. Z důvodu organizačního zajištění prosíme všechny zájemce o tuto akci ( a to už i ty, kteří to udělali při přihlášení na recall v poznámce!), aby nás kontaktovali prostřednictvím […]


Prezentace SPS na stránkách StomaTeamu

Časopis StomaTeam se od letošního roku stal mediálním partnerem SPS. Očekáváme od této spolupráce mediální prezentaci aktivit a názorů členů SPS v odborném dentálním časopise. Redakce StomaTeamu udělala rozhovor s našim členem MUDr. Petrem Bednářem, Ph.D.   Odkaz na tento rozhovor: https://www.stomateam.cz/cz/dental-radio-stomateam/nespravujme-stale-dokola-zuby-ktere-nejsou-dobre-cistene


Výsledky soutěže o účast studentů na TČZ 2021- OPRAVA   Recently updated !

Vylosovaní studenti pro účast na kurzu Týden čistých zubů na Skalském dvoře v srpnu 2021: Seznam je od nedělního losování upraven. Byli vyřazeni čtyři účastníci, kteří nesplnili předem daná pravidla. Na jejich místa byli doplňujícím losováním vybráni noví soutěžící. Tento seznam bude po kontrole ze strany fy. Merten-dental již definitivní. […]


Přihlašování na recally v r. 2021

Letní recallové setkání plánujeme v termínu 20.8.-22.8.2021 a zimní v termínu 26.11.-.28.11.2021. Obě setkání z kapacitních důvodů na Skalském dvoře. Registrace bude probíhat stejně, jak jste zvyklí, t.j. přes webové stránky v registračním formuláři. Registrace ovšem otevřeme, až bude alespoň trochu jisté, zda-li budeme moci setkání uskutečnit a v jaké […]


Soutěž pro studenty o účast na TČZ 2021 2

Studentky a studenti zubního lékařství a dentální hygieny pozor! Stejně jako v minulých letech i pro letošní rok se Společnost preventivní stomatologie usnesla, že bude deseti studentům zubního lékařství nebo dentální hygieny hradit praktický kurz Týden čistých zubů konaný v srpnu na Skalském dvoře. Bližší info o kurzu viz. odkaz […]


Aktuality pro rok 2021 1

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé! Dovolte mi, abych vám všem popřála šťastný, úspěšný a ve zdraví prožitý celý tento nový rok! Věřím, že díky vakcinaci velké části naší populace se situace zlepší, veškerá současná přísná nařízení budou uvolněna a my se zase budeme moci setkávat na našich recallech! Přesto, […]


Zimní recall 2020 zrušen !!!

Na základě mimořádných událostí a nařízení vlády České republiky s velkou lítostí oznamujeme, že zimní recallové setkání SPS v Tichonicích v termínu od 27.11. do 29.11.2020 bude zrušeno. Všechny přihlášené, kteří měli zaplacenou fakturu za recall, prosíme, aby kontaktovali hospodáře SPS Milana Marečka ( marecek.zub@volny.cz) a požádali o vrácení platby. […]


Zápis z valného shromáždění SPS – srpen 2020

Zápis z jednání valného shromáždění spolku Společnost preventivní stomatologie dne:                 23.8.2020, 10.00 hod. místo:              hotel Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice pod Pernštejnem Předseda Valné hromady:       MUDr. Blanka Stojanovičová Zapisovatel:      MUDr. Vlasta Bobková Přítomno 89 členů SPS Zahájení předsedkyní SPS MUDr. […]