Petra Šípková


Zápis z VS

Zápis z valného shromáždění Společnosti preventivní stomatologie konaného 4.dubna 2014 v hotelu Skalský Dvůr 1. Valné shromáždění SPS zahájila v 17.45 dr. Stojanovičová, prezidentka SPS. Přítomno bylo 31 řádných členů SPS, což nebyl nadpoloviční počet členů SPS. Valné shromáždění nebylo v tomto okamžiku usnášeníschopné. Byla zahájena čekací doba dle stanov […]


Program valné hromady 2014

PROGRAM VALNÉ HROMADY SPS 4.4.2014 SKALSKÝ DVŮR 17.30 Zahájení valné hromady Společnosti preventivní stomatologie Program: 1.Zahájení valné hromady SPS Dr.Stojanovičová 2.Zpráva o hospodářské činnosti SPS za rok 2013 3.Zpráva revizní komise 4.Vylosování studentů v soutěži o účast na Týdnu čistých zubů 5.Presentace a diskuse k novým webovým stránkám s jejich […]


A je to tady „Týden čistých zubů 2014 “ základní informace 1

Informace účastníkům kurzu Týdne čistých zubů – TČZ 2014 Děkujeme Vám předem za zaslání přihlášky na opravdu unikátní kurz TČZ pana doktora Jiřího Sedelmayera. Kurz se bude konat v týdnu od 11.8. – 15.8. 2014 na Skalském Dvoře v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem(www.skalskydvur.cz). Tento unikátní týden věnovaný prevenci onemocnění […]