Petra Šípková


Zápis z VS

Zápis z valného shromáždění Společnosti preventivní stomatologie konaného 4.dubna 2014 v hotelu Skalský Dvůr 1. Valné shromáždění SPS zahájila v 17.45 dr. Stojanovičová, prezidentka SPS. Přítomno bylo 31 řádných členů SPS, což nebyl nadpoloviční počet členů SPS. Valné shromáždění nebylo v tomto okamžiku usnášeníschopné. Byla zahájena čekací doba dle stanov […]


Program valné hromady 2014

PROGRAM VALNÉ HROMADY SPS 4.4.2014 SKALSKÝ DVŮR 17.30 Zahájení valné hromady Společnosti preventivní stomatologie Program: 1.Zahájení valné hromady SPS Dr.Stojanovičová 2.Zpráva o hospodářské činnosti SPS za rok 2013 3.Zpráva revizní komise 4.Vylosování studentů v soutěži o účast na Týdnu čistých zubů 5.Presentace a diskuse k novým webovým stránkám s jejich […]