Cíle


SPS si klade za cíle:

  • vzdělávat své členy a jejich prostřednictvím pacienty i širokou veřejnost v otázkách orální hygieny jako prostředku prevence nejběžnějších onemocnění lidí – zubního kazu a zánětů dásní
  • vytvářet a udržovat teoretické i praktické dovednosti svých členů nutné k provádění efektivní atraumatické orální hygieny založené na moderních vědeckých informacích
  • poskytovat svým členům odborné informace i motivační prostředky pro práci s pacienty
  • pořádat akce a setkání za účelem podpory informovanosti široké veřejnosti o ústní hygieně