Týden čistých zubů


Unikátní týden věnovaný prevenci onemocnění měkkých a tvrdých tkání dutiny ústní je určen nejen pro zubní lékaře, ale i sestřičky, zubní hygienistky a studenty zubního lékařství a dentální hygieny.

Celý týden se kombinují dopolední teoretické přednášky s odpoledními individuálními praktickými nácviky ve dvojicích a recally s vybranými instruktory SPS (Společnost preventivní stomatologie).

Kurz se koná každoročně na hotelu Skalský dvůr v malebném prostředí Českomoravské vrchoviny. Jeho pořadatelem je fy. MERTEN DENTAL. Na webových stránkách najdete bližší informace včetně on-line přihlášky. http://www.merten-dental.cz.

Absolvování kurzu je základní podmínkou pro vstup do Společnosti preventivní stomatologie.

Každoročně probíhá studentská soutěž o účast na TČZ, kdy Společnosti preventivní stomatologie hradí školné na kurzu deseti studentům zubního lékařství nebo dentální hygieny. Pro více informací klikněte na článek Soutěž pro studenty o účast na TČZ na našich webových stránkách.