Aktualizace databáze členů společnosti


Na rok 2005 budeme poprvé realizovat již dříve plánovanou aktualizaci databáze členů společnosti, která při zobrazování na webových stránkách zohlední, zda jedinec v předchozím kalendářním roce absolvoval recall a zaplatil členský příspěvek. -DČ-

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *