Soutěž pro studenty o účast na TČZ 2023


Studentky a studenti zubního lékařství a dentální hygieny pozor!

Stejně jako v minulých letech i pro letošní rok se Společnost preventivní stomatologie usnesla, že bude deseti studentům zubního lékařství nebo dentální hygieny hradit praktický kurz Týden čistých zubů konaný v srpnu na E.A.Hotelu Kraskov s.r.o., Starý Dvůr 47, 538 43 Třemošnice. Bližší info o kurzu viz. odkaz Týden čistých zubů na našich webových stránkách nebo na stránkách pořadatele kurzu fy. Merten dental: http://www.merten-dental.cz.


JEN PRO VAŠI INFORMACI-CENA KURZU JE VÍCE NEŽ 10.000 Kč, kterou můžete vylosováním získat.

Přihlášky do soutěže o TČZ podávejte na e-mailovou adresu SPS: sps@zubari.cz nejpozději do 16.4.2023.

Do přihlášky uveďte, prosím, Vaše iniciály, datum narození, adresu, telefonní a e-mailový kontakt, školu a ročník studia.

Podmínkou přihlášení do studentské soutěže je vyplnění přihlášky na www.merten-dental.cz. V případě VÝHRY je soutěžící povinen ihned zaplatit pořadateli akce, tj. fy. Merten Dental zálohu ve výši 5.000, -Kč, která mu bude vrácena při registraci na Týdnu čistých zubů přímo na hotelu.
Do přihlášky v kolonce „Zvláštní požadavek“ musí soutěžící uvést STUDENTSKÁ SOUTĚŽ.

Losování soutěže proběhne během jednání valného shromáždění Společnosti preventivní stomatologie dne 21.4.2023 a výherci budou následně uveřejněni na našich webových stránkách.

Ještě jednou připomínáme – zájemci o soutěž musí být nejdříve přihlášeni na TČZ u fy. Merten-dental a následně se mohou přihlásit do soutěže u SPS prostřednictvím výše uvedeného e-mailu. (musíte být tedy přihlášeni dvakrát)

Představenstvo SPS.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *