Petra Šípková


Zápis z VS

Zápis z valného shromáždění Společnosti preventivní stomatologie konaného 4.dubna 2014 v hotelu Skalský Dvůr 1. Valné shromáždění SPS zahájila v 17.45 dr. Stojanovičová, prezidentka SPS. Přítomno bylo 31 řádných členů SPS, což nebyl nadpoloviční počet členů SPS. Valné shromáždění nebylo v tomto okamžiku usnášeníschopné. Byla zahájena čekací doba dle stanov […]