Aktuality pro rok 2015


SPOLEČNOST PREVENTIVNÍ  STOMATOLOGIE  2015

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé čistílci.

Vítejte v roce 2015 a dovolte nám informovat Vás o akcích naší společnosti v tomto roce.

Uběhl téměř rok, co jsme spustili nové webové stránky. Mnohé se zlepšilo, ale stále je co upravovat. Vaše náměty jsou samozřejmě vítány.

Jen připomínáme: každému členu společnosti je po registraci v systému pomocí hesla umožněno částečně upravovat své osobní údaje. Prosíme proto o včasnou aktualizaci Vašich dat (především datum narození a kontaktní telefon – tato data nejsou volně zobrazována na stránkách!). Jen editace údajů o ordinaci, kde pracujete, zůstává v kompetenci správců databáze – případné změny či úpravy řešte přes MUDr. Petru Šípkovou (e-mail: p.sipkova@me.com).

Ke správnému fungování webových stránek, databáze, registrací na akce a plateb je NEZBYTNĚ NUTNÉ, aby každý člen SPS měl svou vlastní e-mailovou adresu (nestačí tedy jedna společná adresa pro více členů pracujících společně na jednom pracovišti či ve společnosti).

Prosíme všechny členy, kteří nemají ve staré databázi společnosti uvedenu e-mailovou adresu, aby tak učinili prostřednictvím MUDr. Petry Šípkové.

Veškerou další komunikaci v rámci společnosti, platby a registrace na akce provádíte přes webové stránky a e-maily sami.

Faktury a daňové doklady k Vašim platbám za členské příspěvky i akce se také řeší elektronickou cestou!

Při registraci na akce používejte přístup přes Váš již aktivní účet v systému. Nevytvářejte nové registrace, dochází potom k duplicitám v účtech členů a nedají se pak správně přiřadit jednotlivé platby. Pokud zapomenete heslo ke svému účtu, požádejte o nové (je to jednoduché!) a nevytvářejte nové registrace.

 

Recallová setkání v roce 2015 

 17. – 19.04. Jarni recall – Skalský Dvůr www.skalsky-dvur.cz ( B. Stojanovičová – bstojanovicova@volny.cz)

 14. – 16.08. Letní recall – Skalský Dvůr www.skalsky-dvur.cz (L. Sedelmayer (Kalousková) – luciekal@gmail.com )

 27. – 29.11. Vánoční recall – Tichonice www.sport-hotel.cz (J. Sedláček – jirasedlacek@tiscali.cz ) POZOR letos již v listopadu!!!!!

Téma letošních večírků: Domov důchodců

Prosím, přihlašujte se na recally prostřednictvím webových stránek.

 

Valná hromada / Výroční setkání

V letošním roce se bude Valná hromada konat v pátek  17. 4. v 18 hod  na Skalském dvoře. Jste srdečně zváni!

Členové SPS, kteří se nebudou účastnit víkendoveho recallu, mají nocleh na sobotu zdarma.

 

Ostatní akce 2015

Studentská soutěž o TČZ – stejně jako v uplynulých letech finančně podpoříme účast několika studentů stomatologie a dentální hygieny na Týdnu čistých zubů. Počet sponzorovaných studentů určí výbor SPS dle naší finanční situace. Jejich vylosování proběhne na Valné hromadě. Uzávěrka soutěže bude 31.03. 2015. Přihlášky posílejte na sps@zubari.cz

Týden čistých zubů, Skalský dvůr – 10.- 14. 8. 2015.

Organizuje Colegium***** (p. Hana Dušková www.merten-dental.cz )

 

Členské příspěvky

V letošním roce, stejně jako v minulých letech, budeme platit následující částky:

zubní lékaři 1000,- Kč

dentální hygienistky, studenti, zdravotní sestry 500,- Kč.

Peníze za členské příspěvky posílejte na účet sps č. 0204262379/0800 nejpozději do konce března 2015.

Faktura na platbu členských příspěvků se Vám vygeneruje v lednu 2015 automaticky a bude Vám zaslána na e-mailovou adresu uvedenou ve Vaší registrační kartě.

Variabilní symbol = ID, které se Vám vygeneruje na faktuře.

Na recallová setkání se přihlašujete v průběhu roku a po registraci na akci Vám bude zaslána faktura na částku 3000 Kč opět s novým variabilním symbolem platby za recall. Respektujte, prosím, tyto dvě oddělené platby!

Velmi Vás prosíme, zaplaťte včas. Děkujeme, usnadníte tak práci organizátorům jednotlivých recallů.

 

Přejeme Vám šťastný a úspěšný celý rok 2015 a těšíme se na setkání.

Za výbor SPS

Blanka Stojanovičová a Lucie Sedelmayer.

Sp o l e č n o s t  p r e v e n t i v n í  s t o ma t o l o g i e

Na usedlosti 19, 147 00, Praha 4 – Braník, email: sps@zubari.cz, www.zubari.cz

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *