Aktuality pro rok 2023


Milí přátelé, členové SPS!

Dovolte, abychom vás jménem SPS pozdravili v novém roce 2023!

Při této příležitosti si vám dovolujeme tradičně poslat pár informací ohledně letošního roku.

Prosíme, čtěte pozorně.

Po více než 25 letech opouštíme Skalský dvůr. Možná ne navždy, ale koncem roku se měnil majitel a neměli jsme jisté podmínky, za kterých bychom zde mohli naše akce provozovat.

S velkou pomocí Merten Dentalu se podařilo letošní akce zajistit v Kraskově (E.A.Hotel  Kraskov  s.r.o., Starý Dvůr 47  .538 43 Třemošnice)

Snad nám tato lokalita, služby a prostory hotelu budou vyhovovat! Podmínky se všude změnily a

musíme v předstihu několika měsíců rezervovat přesný počet účastníků. Letos tedy skutečně platí,

že budeme počítat jen s těmi účastníky, kteří se přihlásí včas a budou mít zaplacený do uvedeného data

recallový víkend.

Dále jsme se rozhodli organizovat naše recallová setkaní na profesionální úrovni. Po dlouhých úvahách

se výbor SPS domluvil s paní Irenou Čani (irena.cani.mgr@gmail.com), zkušenou organizátorkou

mnoha stomatologických akcí a příznivkyní SPS.

Po více než 20 letech nám, organizátorům již ubývají síly a raději bychom je využili k odborné, ale i

společenské činnosti. Určitě ale zůstaneme nápomocni. Doposud jsme veškerou činnost dělali pro SPS

čistě z entusiasmu, bez jakéhokoli honoráře. Profesionála již budeme muset samozřejmě zaplatit.

Zdražily se i veškeré hotelové služby. Cena recallového víkendu se tedy musí nutně zvýšit na 5 500,-Kč.

Doufáme, že toto naše rozhodnutí pochopíte.

Tento rok je volebním. Zveme všechny členy SPS na Valnou hromadu. Účastníci Valné hromady

mají nocleh z pátku na sobotu a páteční večeři v hotelu hrazenu Společností SPS. Na Valnou hromadu se,

prosím, přihlašujte mailem pí Ireně Čani. Pokud máte zájem o práci ve výboru nebo máte jakýkoli návrh či

připomínku k práci a chodu SPS, pište na sps@zubari.cz. Děkujeme za vaši spolupráci.

Termíny jednotlivých akcí v r. 2023:

21.4. 2023       Valná hromada 

21.4. – 23.4.    Jarní recall

14.8. – 18.8.     Týden čistých zubů – organizuje Merten Dental (www.merten-dental.cz)

18.8. – 20.8.     Letní recall

24.11. – 26.11. Zimní recall

Letošní téma večírků: Ženy za muže, muži za ženy.

 Studentská soutěž o TČZ 2023– stejně jako v uplynulých letech finančně podpoříme účast několika studentů stomatologie a dentální hygieny na Týdnu čistých zubů. Jejich vylosování proběhne na Valné hromadě. Uzávěrka soutěže bude 14.4. 2023. Přihlášky posílejte na sps@zubari.cz

Do emailu, prosíme, uveďte následující informace:

•   Jméno a příjmení

•   Datum narození

•   Škola, fakulta, ročník

•   Telefonní číslo

•   Adresa

Členské příspěvky 

Všichni členové 1000, -Kč

Studenti 500,-Kč

Peníze za členské příspěvky a recall posílejte na účet SPS:  

0204262379/0800 nejpozději do konce února 2023POZOR! Vyčkejte na fakturu.

Faktura na platbu členských příspěvků se Vám vygeneruje v lednu 2023 automaticky a bude Vám zaslána na e-mailovou adresu uvedenou ve Vaší registrační kartě.

Dodržujte při platbách VARIABILNÍ SYMBOLY= ČÍSLO FAKTURY.

Na recallová setkání se přihlašujete prostřednictvím webových stránek SPS www.zubari.cz a po registraci na akci Vám bude zaslána faktura na částku 5 500,-Kč opět s novým variabilním symbolem platby za recall.

Respektujte, prosím, tyto dvě oddělené platby!  

Nezapomeňte se tedy přihlásit na jednotlivé akce do konce února 2023 prostřednictvím našich webových stránek a fakturu uhradit do 14 dnů.

Zaplacením máte recall rezervovaný.

Každoročně opakujeme:

Každému členovi SPS je po registraci v systému pomocí hesla umožněno částečně upravovat své osobní údaje. Prosíme proto o včasnou aktualizaci Vašich dat (především datum narození a kontaktní telefon – tato data nejsou volně zobrazována na stránkách!). Editace údajů o ordinaci, kde pracujete, zůstává v kompetenci správců databáze – případné změny či úpravy řešte tedy přes MUDr. Petru Šípkovou (p.sipkova@me.com).

Ke správnému fungování webových stránek, databáze, registrací na akce a plateb je NEZBYTNĚ NUTNÉ, aby každý člen SPS měl svou vlastní e-mailovou adresu (nestačí tedy jedna společná adresa pro více členů pracujících společně na jednom pracovišti či ve společnosti).

Prosíme tedy všechny členy, kteří nemají ve staré databázi společnosti uvedenu e-mailovou adresu, aby tak učinili prostřednictvím MUDr. Petry Šípkové.

Veškerou další komunikaci v rámci společnosti, platby a registrace na akce provádějte, prosím, stále přes webové stránky a e-maily sami.

Faktury a daňové doklady k Vašim platbám za členské příspěvky i akce se také řeší elektronickou cestou!

Při registraci na akce používejte přístup přes Váš již aktivní účet v systému. Nevytvářejte nové registrace, dochází potom k duplicitám v účtech členů a nedají se pak správně přiřadit jednotlivé platby. Pokud zapomenete heslo ke svému účtu, požádejte o nové (je to jednoduché!) a nevytvářejte nové registrace.

Pozor, budou akceptovány jen bezhotovostní platby!!!!!

Na závěr nám dovolte popřát vám a vaším rodinám příjemný, úspěšný a ve zdraví a spokojenosti prožitý celý rok 2023!

Za výbor SPS

MUDr. Lucie Sedelmayer a MUDr. Blanka Stojanovičová

SPS

Slavojova 22, 128 00 Praha 2.

www.zubari.cz

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *