Aktuality pro rok 2024


Vážení členové SPS, milí přátelé,

ráda bych vám jménem SPS popřála jen to nejlepší do nového roku 2024, hodně zdraví a úspěchů nejen v pracovním, ale také osobním životě.

Tradičně bych vás v tuto dobu také ráda seznámila s řadou informací, které se nás všech letos budou týkat.

I v letošním roce musíme přistoupit k nepopulárnímu kroku, ale vzhledem k tomu, že všechny ceny kolem nás postupně šplhají nahoru, nevyhneme se zdražování ani v naší společnosti. Abychom dále mohli držet úroveň servisu pro vás a postupně investovat například do tvorby nových webových stránek a dalších činností, výbor po vyhodnocení roku 2023 rozhodl:

  1. zvýšit členský poplatek na 1500 Kč pro člena a 750 Kč pro studenty
  2. zvýšit cenu recallu na 6.300 Kč

Děkujeme za pochopení.

Díky vašemu nadšení pro filozofii SPS, zapálení a aktivnímu přístupu se letos podařilo rozšířit řady instruktorů iTOPu a v letošním roce budeme v této činnosti pokračovat, díky tomu mohou mít naše Recallová setkání mnohem individuálnější ráz a během dopoledního bloku se můžete zdokonalení svých dovedností věnovat opravdu intenzivně. 

Doufáme, že se vám loni líbilo v E.A. Hotelu v Kraskově, kde se budeme scházet k pravidelným recallům i v letošním roce. Společnost nadále spolupracuje s Mgr. Irenou Čani, která pro nás zajišťuje agentu související s organizováním recallů a proto se na ni, pokud budete mít jakékoliv dotazy, bez váhání obracejte (irena.cani.mgr@gmail.com, +420 608 981 443).

Přihlašujte se, prosím, na recally včas ( nejpozději do konce února) a to pouze přes přihlašovací formuláře pro jednotlivé termíny, které budou na našich webových stránkách od konce ledna. Dávejte nám dopředu vědět jakékoli změny! Rádi vám vyjdeme vstříc, nicméně komunikace s hotelem musí také probíhat s určitým časovým předstihem, abychom měli zajištěnou dostatečnou kapacitu popřípadě zajistili vaše individuální potřeby (doprovody, domácí mazlíčky, speciální dietu).

Během podzimu se nám podařilo navázat dialog s Asociací dentálních hygienistek ČR a máme pro vás dobrou zprávu: letos nedojde ke kolizi termínů recallů SPS a konferencí hygienistek. Tímto se ještě jednou omlouváme za vzniklé komplikace v listopadu.

Valná hromada letos není volební, nicméně se zde dozvíte detaily o činnosti společnosti z roku 2023, podrobnou zprávu o ekonomické situaci společnosti a také chystané změny a plány pro rok 2024. Jste tedy srdečně zváni na jaře do Kraskova. Účastníci Valné hromady mají nocleh z pátku na sobotu a páteční večeři v hotelu hrazenu Společností SPS. Na Valnou hromadu se, prosím, přihlašujte mailem Ireně Čani.

Pokud máte jakýkoliv návrh či připomínku k práci a chodu SPS popřípadě máte zájem stát se instruktorem, napište nám na sps@zubari.cz. Děkujeme za vaši spolupráci.

Termíny jednotlivých akcí v r. 2024:

26.4. 2024   Valná hromada 

26.4. – 28.4. Jarní recall

19.8. – 23.8.     Týden čistých zubů – organizuje Merten Dental (www.merten-dental.cz)

23.8. – 25.8.     Letní recall

22.11. – 24.11. Zimní recall

Letošní téma večírků: karneval Mardi Gras

Stejně jako v uplynulých letech chceme finančně podpořit  několik studentů stomatologie a dentální hygieny a vyhlašujeme Studentskou soutěž o účast na TČZ 2024. Losování účastníků proběhne na Valné hromadě 26.4.2024. Uzávěrka soutěže bude 15.4. 2024. Přihlášky posílejte na sps@zubari.cz.

Do emailu, prosíme, uveďte následující informace:

•   Jméno a příjmení

•   Datum narození

•   Škola, fakulta, ročník

•   Telefonní číslo

•   Adresa

Členské příspěvky 

Všichni členové 1500, -Kč

Studenti 750,-Kč

Faktura na platbu členských příspěvků se Vám vygeneruje v lednu 2024 automaticky a bude Vám zaslána na e-mailovou adresu uvedenou ve Vaší registrační kartě. Splatnost členských příspěvků je do konce února 2024.

Dodržujte při platbách VARIABILNÍ SYMBOLY= ČÍSLO FAKTURY.

Na recallová setkání se přihlašujete do konce února prostřednictvím webových stránek SPS www.zubari.cz a po registraci na akci Vám bude zaslána faktura na částku 6 300,-Kč opět s novým variabilním symbolem platby za recall a splatností 14 dnů.

Respektujte, prosím, tyto dvě oddělené platby!  

Bankovní účet SPS: 0204262379/0800 

Zaplacením máte recall rezervovaný.

AKTUALIZUJTE SVÉ ÚDAJE v členské databázi!

Každému členovi SPS je po registraci v systému pomocí hesla umožněno částečně upravovat své osobní údaje. Prosíme proto o včasnou aktualizaci Vašich dat (především EMAIL, datum narození a kontaktní telefon – tato data nejsou volně zobrazována na stránkách!). Editace údajů o ordinaci, kde pracujete, zůstává v kompetenci správců databáze – případné změny či úpravy řešte tedy přes MUDr. Petru Šípkovou (p.sipkova@me.com).

Faktury a daňové doklady k Vašim platbám za členské příspěvky i akce se řeší elektronickou cestou!

Při registraci na akce používejte přístup přes Váš již aktivní účet v systému. Nevytvářejte nové registrace, dochází potom k duplicitám v účtech členů a nedají se pak správně přiřadit jednotlivé platby. Pokud zapomenete heslo ke svému účtu, požádejte o nové. Pozor, budou akceptovány jen bezhotovostní platby!!!!!

Těšíme se na setkání s vámi, ať už na Valné hromadě či na jednom z našich Recallů.

Za výbor SPS

MUDr. Lucie Sedelmayer 

SPS

Slavojova 22, 128 00 Praha 2.

www.zubari.cz

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *