Ohlédnutí za rokem 2023 a zimním recallem v Kraskově


Vážení členové SPS!

        Blíží se konec tohoto roku, dovolte mi tedy malé shrnutí letošních událostí a především pár informací o letošním zimním recallu.

        Zimní recall se konal poslední listopadový víkend v Kraskově. Na tento recall byli pozváni i bývalí instruktoři SPS. Přijelo jich nakonec osm. Jeden se za námi podíval už v létě. Velice ráda jsem jim poděkovala za jejich práci pro SPS a šíření iTOPu. Zúčastnili se i samotného recallu, přednášek a zapojili se tak do celého víkendového dění. Myslím, že tento záměr se vydařil a všichni nás opouštěli dojatí, spokojení.

        Ráda bych poděkovala MUDr. Petru Bednářovi za jeho sobotní dynamickou a zajímavou přednášku. V neděli za námi opět i po čerstvě zasněžených silnicích dorazil pan RNDr. Ryšávka a celé dopoledne nám velice poutavě odpřednášel problematiku mikrobiomu.

        Hlavně se ale celé sobotní dopoledne recallovalo. Do svých řad jsme přivítali dvě nové instruktorky Danu Nagyovou a Růženku Dulíkovou.

        Věřím, že je jejich nadšení pro iTOP neopustí a budou s námi dále rády pracovat. Pod dohledem starších a zkušenějších s námi instruovaly také dvě adeptky na instruktorky Eliška Zahálková a Natálka Mašková. I jejich práce se nám moc líbila a od příštího roku s nimi počítáme jako s instruktorkami. Já sama jsem měla možnost během recallu pracovat s kolegy, které v budoucnu také vidím jako naše další instruktory.

        Sobotní večer se při hudbě konal tradiční maškarním večírek. V hotelu byla možnost si ve volném čase zaplavat v bazénu, vyhřát se v sauně, což řada členů v tomto zimním období ráda využila. Jiní vyrazili do sněhem poprášené krajiny.

        Blíží se konec roku, a tak už pro vás pomalu začínáme chystat program pro rok 2024. Termíny jsou již dány a předešli jsme tentokráte i kolizi s akcemi ADH, což se letos v listopadu bohužel přihodilo…

Při této příležitosti bych vás ráda požádala o zpětnou vazbu na letošní rok a případné připomínky, návrhy. Pište nám je, prosím, do emailu sps@zubari.cz. Vždy je co zlepšovat!!!! Během ledna vám zašleme program a informace ohledně příštího roku.

        Na závěr mi dovolte touto cestou moc poděkovat všem instruktorům SPS za jejich celoroční práci, poděkovat výboru SPS, který se pravidelně schází každý měsíc na online schůzkách. Velký dík patří paní Mgr. Irence Čani za její organizování letošních recallů a další činnost pro SPS. Opravdu jsem ráda, že jsme se rozhodli jít touto cestou a přizvat k organizaci profesionála. Poděkování si samozřejmě zaslouží i firma Merten Dental, která pro nás opět zajistila a připravila veškeré pomůcky. A jak víte, letos jsme dostávali pomůcky i od firmy Herbadent. Děkujeme i jim. A samozřejmě bych ráda poděkovala i vám, členům SPS, že ctíte podmínky svého členství tak, jak jsme si je na začátku existence společnosti stanovili.

        S přáním krásného adventu, příjemně strávených Vánoc a šťastného vykročení do Nového roku 2024

        MUDr. Lucie Sedelmayer

        předsedkyně SPS

Bývalí instruktoři SPS

       

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *