O společnosti


Společnost preventivní stomatologie, dále jen SPS, je odbornou společností na platformě občanského sdružení, která se zabývá vzděláváním v oblasti orální hygieny. Ačkoliv není členství vyloučeno ani pro laiky, je obvyklé, že členy společnosti jsou stomatologičtí profesionálové – zubní lékaři a lékařky, hygienistky. Podmínkami členství (viz stanovy SPS), nejsou četné akademické tituly, ale praktická dovednost a ochota si tuto dovednost nechat pravidelně zkontrolovat kolegou.

SPS vznikla v dubnu 1998 a od té doby probíhají každý rok 1-2 kurzy s názvem „Týden čistých zubů“ organizované společností Collegium*****, jejichž absolventům je nabídnuto členství v SPS.

Orgány SPS:

Výbor SPS:

předseda Blanka Stojanovičová
místopředseda: Lucie Sedelmayer
 jednatel  Libor Zdařil
hospodář: Milan Mareček
členové: Kateřina Pražáková
Lucie Ovčinikov
Petr Bednář

Revizní komise SPS:

předseda: Karel Závodský
členové: Petra Šípková
Jiří Sedláček