O společnosti


Společnost preventivní stomatologie, dále jen SPS, je odbornou společností na platformě občanského sdružení, která se zabývá vzděláváním v oblasti orální hygieny. Ačkoliv není členství vyloučeno ani pro laiky, je obvyklé, že členy společnosti jsou stomatologičtí profesionálové – zubní lékaři a lékařky, hygienistky. Podmínkami členství (viz stanovy SPS), nejsou četné akademické tituly, ale praktická dovednost a ochota si tuto dovednost nechat pravidelně zkontrolovat kolegou.

SPS vznikla v dubnu 1998 a od té doby probíhají každý rok 1-2 kurzy s názvem „Týden čistých zubů“ organizované společností Collegium*****, jejichž absolventům je nabídnuto členství v SPS.

Orgány SPS:

Výbor SPS:

předseda MUDr. Lucie Sedelmayer
místopředseda: MUDr. Blanka Stojanovičová
 jednatel MUDr. Petr Bednář, PhD.
hospodář: MUDr. Milan Mareček
členové: MUDr. Kateřina Pražáková
Lucie Ovčinikov, DiS.
MUDr. Martin Kusý

Revizní komise SPS:

předseda: MUDr. Jiří Sedláček
členové: MUDr. Petra Šípková
Petra Randáková, DiS.