Soutěž o účást na TČZ 2005


Do uzávěrky studentské soutěže o účást na TČZ 2005 jsme obdrželi celkem 33 přihlášek, resp. zájemců o účast. Jejich kompletní seznam je možno nalézt zde. Ze všech přihlášených Jirka Sedelmayer vylosoval před zraky Valné hromady 10 účastníků a 2 náhradníky pro případ nemoci nebo nemožnosti účasti.

  1. Ondřej Krobot
  2. Eliška Procházková
  3. Dita Šubrtová
  4. Zuzana Jeřábková
  5. Martina Myšková
  6. Petra Lokočová
  7. Kateřina Jílková
  8. Petr Mikulenka
  9. Matěj Jurisa
  10. Dagmar Bahníková

První náhradnicí je Heda Svobodová, druhým náhradníkem František Placheta. Všichni vylosovaní se musí do konce května přihlásit u paní Duškové. V opačném případě bude jejich volba anulována! -DČ-

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *