Zápis z valného shromáždění SPS – duben 2017


Zápis z jednání valného shromáždění spolku Společnost preventivní stomatologie

 

dne:                 21.4.2017, 18.00 hod.

místo:              hotel Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice pod Pernštejnem

Předseda valné hromady:       MUDr. Blanka Stojanovičová

Zapisovatel:      MUDr. Milan Mareček

 

  1. Předsedkyně valné hromady přivítala všechny přítomné a informovala o programu.
  2. Předsedkyně valné hromady jménem všech členů SPS poděkovala Dr. Miroslavě Benákové za práci pro společnost ve funkci hospodáře, ve které končí.
  3. Předsedkyně valné hromady jménem všech členů SPS poblahopřála letošním jubilantkám, které se aktivně podílejí na práci ve společnosti:                                Dr. Petře Šípkové, Dr. Vlastě Bobkové a Dr. Lucii Sedelmayer.
  4. Zprávu o hospodaření přednesla Dr. Miroslava Benáková. Detaily o hospodaření k nahlédnutí u hospodáře SPS.
  5. Zpráva o změně sídla spolku Společnost preventivní stomatologie: nově je sídlo spolku na adrese sídla České stomatologické komory, Slavojova 270/22
    128 00 Praha.
  6. Zpráva o jednání zástupců SPS na půdě Poslanecké sněmovny ČR a se zástupci VZP. Bližší informace na webových stránkách SPS.
  7. Informace o působení SPS na půdě lékařské fakulty UK Praha. viz. webové stránky SPS.
  8. Volby nového představenstva spolku SPS a revizní komise.                                                                                                                                                                                   V dvoukolové volbě bylo odevzdáno 61 platných volebních lístků.

Nové představenstvo SPS: Dr. Stojanovičová, Dr. Zdařil, Dr. Mareček, Dr. Sedelmayer Lucie, Dr. Sedelmayer Jiří, DiS. Ovčinikov, Dr. Pražáková

Předsedkyní opět zvolena Dr. Blanka Stojanovičová.

Nová revizní komise SPS: Dr. Závodský, Dr. Šípková, Dr. Sedláček

Předsedou zvolen Dr. Karel Závodský.

9. Losování studentů v soutěži pro účast na letošním Týdnu čistých zubů. Přihlásilo se 39 zájemců o letní kurz. I letos si jednohlasně odsouhlasili účastníci valné hromady, že SPS bude sponzorovat deseti studentům účast na Týdnu čistých zubů v srpnu 2017 na Skalském dvoře. Následně bylo vylosováno 10 studentů a 3 náhradníci. Jména vylosovaných budou zveřejněna v samostatném příspěvku na webových stránkách společnosti.

10. Diskuse: – o působení zahraničních zubních lékařů v naší republice a jejich odborné přípravy

– Dr. Sedelmayer o filozofii čištění zubů

– Dr. Zdařil o implementaci výuky čištění zubů do výuky budoucích zubních lékařů na univerzitách.

11. Návrh termínu příští valné hromady spolku SPS na pátek 20.4.2018 v 18.00 hod. na Skalském dvoře.

12. Přečten a jednohlasně odsouhlasen zápis z valného shromáždění spolku Společnost preventivní stomatologie.

13. Předsedkyně ukončila valné shromáždění. Účast: 61 členů SPS.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *