AKTUALITY PRO ROK 2018 1


SPOLEČNOST PREVENTIVNÍ  STOMATOLOGIE  2018 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé čistílci!

Vítejte v roce 2018 a dovolte nám informovat Vás o akcích naší Společnosti v tomto roce.

Je velmi pozitivní zjištění, že se naše řady rozrůstají a přibývají stále noví členové, zapálení pro smysluplnou individuální prevenci. Zároveň s tím však vyvstávají nové situace pro ty, kteří Vám recally zajišťují. V roce 2017 jsme se začali setkávat s tím, že jsme museli odmítat další účastníky recallu z důvodu nedostačujících ubytovacích kapacit jednotlivých hotelů. Abychom tomuto předešli, potřebujeme mít informace včas.

PROSÍME VÁS TEDY, ABY JSTE SE NEJPOZDĚJI DO 1.3.2018 rozhodli, na který recall pojedete a také se na něj hned přihlásili a zaplatili jej. Tím nám velmi usnadníte práci a sobě zajistíte účast na Vámi vybraném recallu. Z kapacitních důvodů budeme možná muset změnit i některé lokality našich setkávání. A to vše vyžaduje poměrně dlouhou přípravu, proto je nutné Vaše včasné přihlášení na  daný recall.

Stále platí: každému členovi Společnosti je po registraci v systému pomocí hesla umožněno částečně upravovat své osobní údaje. Prosíme proto o včasnou aktualizaci Vašich dat (především datum narození a kontaktní telefon – tato data nejsou volně zobrazována na stránkách!). Editace údajů o ordinaci, kde pracujete, zůstává v kompetenci správců databáze – případné změny či úpravy řešte tedy přes MUDr. Petru Šípkovou (e-mail: p.sipkova@me.com).

Ke správnému fungování webových stránek, databáze, registrací na akce a plateb je NEZBYTNĚ NUTNÉ, aby každý člen SPS měl svou vlastní e-mailovou adresu (nestačí tedy jedna společná adresa pro více členů pracujících společně na jednom pracovišti či ve společnosti).

Prosíme tedy všechny členy, kteří nemají ve staré databázi společnosti uvedenu e-mailovou adresu, aby tak učinili prostřednictvím MUDr. Petry Šípkové.

Veškerou další komunikaci v rámci společnosti, platby a registrace na akce provádíte přes webové stránky a e-maily sami.

Faktury a daňové doklady k Vašim platbám za členské příspěvky i akce se také řeší elektronickou cestou!

Při registraci na akce používejte přístup přes Váš již aktivní účet v systému. Nevytvářejte nové registrace, dochází potom k duplicitám v účtech členů a nedají se pak správně přiřadit jednotlivé platby. Pokud zapomenete heslo ke svému účtu, požádejte o nové (je to jednoduché!) a nevytvářejte nové registrace.

Pozor, v souvislosti s EET budou od 1.1.2018 akceptovány jen bezhotovostní platby!!!!!

 

AKCE V ROCE 2018 :

Letos proběhne již také tradiční veřejné čištění na potravinářském veletrhu Salima v Brně a to v pátek  2.3.2018. Prosíme, podpořte tuto pěknou akci, především Vy, kteří máte chuť se aktivně zapojit do činnosti SPS. Ubytování ze čtvrtka na pátek budete mít zajištěné. Předem děkujeme za Vaši podporu.

 

Recallová setkání v roce 2018:

19. – 22.04. Už zase MARATHON – je nám neuvěřitelných  krásných 20!!! 🙂 – Skalský Dvůr www.skalsky-dvur.cz ( B. Stojanovičová -bstojanovicova@volny.cz)

17.- 19.08. Letní recall s nedělním překvapením – Skalský Dvůr www.skalsky-dvur.cz (L. Sedelmayer (Kalousková) – luciekal@gmail.com)

30.11. – 2.12. Vánoční recall – Tichonice www.sport-hotel.(K. Závodský –karel.zavodsky@volny.cz, Lucie Baudyšová –cmt@centrum.cz)

Téma letošních večírků: Divoký Západ

Prosíme, sledujte během roku možné změny lokalit.

 

Valná hromada / Výroční setkání:

V letošním roce se bude Valná hromada konat v pátek  20. 4. v 18.00 hod  na Skalském dvoře.

 

Ostatní akce 2018:

Týden čistých zubů, Skalský dvůr – 20.- 24. 8. 2018. Organizuje Merten Dental www.merten-dental.cz

Studentská soutěž o TČZ – stejně jako v uplynulých letech finančně podpoříme účast několika studentů stomatologie a dentální hygieny na Týdnu čistých zubů. Počet sponzorovaných studentů určí výbor SPS dle naší finanční situace. Jejich vylosování proběhne na Valné hromadě. Uzávěrka soutěže bude 31.03. 2018. Přihlášky posílejte na sps@zubari.cz.

 

Členské příspěvky: 

V letošním roce, stejně jako v minulých letech, budeme platit následující částky:

zubní lékaři  1000,- Kč

dentální hygienistky, studenti, zdravotní sestry  500,- Kč.

Peníze za členské příspěvky posílejte na účet sps č. 0204262379/0800 nejpozději do konce února 2018POZOR! Vyčkejte na fakturu.

Faktura na platbu členských příspěvků se Vám vygeneruje v lednu 2018 automaticky a bude Vám zaslána na e-mailovou adresu uvedenou ve Vaší registrační kartě.

Dodržujte při platbách VARIABILNÍ SYMBOLY= ČÍSLO FAKTURY.

Na recallová setkání se přihlašujete v průběhu roku a po registraci na akci Vám bude zaslána faktura na částku 3000 Kč opět s novým variabilním symbolem platby za recall. Respektujte, prosím, tyto dvě oddělené platby!

Pozor cena jarního 4-denního recallu – Marathonu se navyšuje na 4 200,- Kč.

 

Pozor, v souvislosti s EET budou od 1.1.2018 akceptovány jen bezhotovostní platby!!!!! Nebude možné tedy akceptovat jakékoliv platby v hotovosti!!!!!

 

Přejeme Vám šťastný a úspěšný celý rok 2018 a těšíme se na setkání.

Za výbor SPS

Lucie Sedelmayer a Blanka Stojanovičová

S p o l e č n o s t  p r e v e n t i v n í  s t o ma t o l o g i e

Slavojova 22, 128 00 Praha 2

www.zubari.cz


Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jedno zamyšlení nad “AKTUALITY PRO ROK 2018

  • Vlasta Bobková

    Ahoj.Jje možné se přihlásit na Marathon a absolvovat recall v létě? Předpokládám , že o Marathonu bude více přednášek a zároveň bych chtěla být věrná letnímu recallu.
    jakým způsobem se mám registrovat na obě akce?
    Dík za odpověď. Bobina