Zápis z valného shromáždění SPS – srpen 2020


Zápis z jednání valného shromáždění spolku Společnost preventivní stomatologie

dne:                 23.8.2020, 10.00 hod.

místo:              hotel Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice pod Pernštejnem

Předseda Valné hromady:       MUDr. Blanka Stojanovičová

Zapisovatel:      MUDr. Vlasta Bobková

Přítomno 89 členů SPS

  1. Zahájení předsedkyní SPS MUDr. Blankou Stojanovičovou
  2. Informace o právním přeregistrování společnosti na spolek a úpravě stanov SPS.
  3. Zprávu o hospodaření SPS za rok 2019 přednesl MUDr. Milan Mareček. Detaily o hospodaření k nahlédnutí u hospodáře SPS. K 31.12.2019 nemá SPS žádné závazky ani pohledávky. Členové byli požádáni o řádné bezhotovostní platby faktur za členské příspěvky a recally s uvedením správných variabilních symbolů plateb.
  4. Soutěž pro účast studentů zubního lékařství nebo dentální hygieny na Týdnu čistých zubů. I letos si jednohlasně odsouhlasili účastníci Valného shromáždění, že SPS bude sponzorovat deseti studentům účast na Týdnu čistých zubů v srpnu 2021 na Skalském dvoře. Losování proběhne na příštím Valném shromáždění na jaře 2021.
  5. MUDr. Lucie Sedelmayer: – popřála letošním jubilantům z řad instruktorů SPS – Lucii Ovčinikov, Štěpánce Smolíkové a Milanu Marečkovi. – poděkovala MUDr. Blance Stojanovičové za úsilí vynaložené v souvislosti s úřední přeregistrací společnosti. – poděkovala MUDr. Petře Šípkové za vyřizování veškeré agendy spojené s přihlašováním nových členů, e-mailovou komunikaci s členy a registrací na recallová setkání. – poděkovala panu Petru Šípkovi za hudební produkci na TČZ a letním recallu SPS.
  6. MUDr. Blanka Stojanovičová informovala o nutnosti zvýšení plateb za recallové setkání SPS od příštího roku na 4500 Kč. Navýšení platby je dáno zvýšením cen ubytování a stravy na hotelích. Upozorňujeme, že budou uplatňovány storno poplatky v případě pozdějšího zrušení účasti na recallu.
  7. Diskuse:  – MUDr. Petr Bednář navrhuje změnu systému studentské soutěže o účast na TČZ. Všichni přihlášení studenti by si měli TČZ nejdříve sami zaplatit a teprve poté bude deseti vylosovaným studentům částka za školení vrácena jako sponzorský dar členů SPS.   – apelujeme: na dodržování termínu splatnosti faktur za čl. příspěvky a recally, na průběžnou kontrolu osobních údajů na účtech členů SPS. – upozorňujeme, že se může stát, že e-maily s přílohami, kde jsou zasílány faktury na členské příspěvky i recally, mohou být přesunuty automaticky do spam koše. Proto ho v období, kdy očekáváte zaslání faktur, kontrolujte. Po čase se totiž zprávy ve spam koši odmazávají.
  8. Valné shromáždění SPS schválilo jednohlasně usnesení z jednání.                                                                                                    
  9. Návrh termínu příštího Valného shromáždění spolku SPS na pátek 9.4.2021 v 18.00 hod. na Skalském dvoře.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *