Zápis z valného shromáždění SPS – duben 2016


Zápis z jednání valného shromáždění spolku Společnost preventivní stomatologie

 

dne:                 15.4.2016, 18,00 hod.

místo:              hotel Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice pod Pernštejnem

Předseda valné hromady:       MUDr. Blanka Stojanovičová

Zapisovatel:      MUDr. Milan Mareček

 

 1. Předsedkyně valné hromady přivítala všechny přítomné a informovala o programu.
 2. Předsedkyně valné hromady jménem všech členů SPS poblahopřála Dr. Jiřímu Sedelmayerovi k jeho životnímu jubileu. Stejně tak poté Dr. Lucie Sedelmayer poblahopřála k životnímu jubileu předsedkyni SPS paní Dr. Blance Stojanovičové.
 3. Zprávu o hospodaření přednesla Dr. Miroslava Benáková. SPS hospodařila v loňském roce s mírným schodkem. Detaily hospodaření k nahlédnutí
  u hospodáře SPS.
 4. Předsedkyně valné hromady informovala o stavu přeregistrace SPS na novou právní formu v souladu s platnou legislativou. Podrobnosti viz. zpráva z mimořádného shromáždění v lednu 2016. Veškeré materiály jsou nyní na Ministerstvu spravedlnosti ČR k vyřízení.
 5. Předsedkyně valné hromady informuje o účasti na Salimě 2016. Na této akci letos opět členové SPS seznamovali širokou veřejnost s péčí o chrup. Bylo konstatováno, že prestiž celé akce preventistů rok od roku roste. Dále bylo veřejně poděkováno Dr. Petře Havlíčkové za pomoc při organizaci na Brněnském výstavišti.
 6. Losování studentů v soutěži pro účast na letošním Týdnu čistých zubů. Přihlásilo se 53 zájemců o letní kurz. I letos si jednohlasně odsouhlasili účastníci valné hromady, že SPS bude sponzorovat deseti studentům účast na Týdnu čistých zubů v srpnu 2016 na Skalském dvoře. Následně bylo vylosováno 10 studentů a 3 náhradníci. Jména vylosovaných budou zveřejněna v samostatném příspěvku na webových stránkách společnosti.
 1. Byla oceněna práce Dr. Petry Šípkové a Matěje Marečka na webových stránkách SPS a informačním systému. Jednohlasně byly odsouhlaseny následující odměny:
  – Dr. Petře Šípkové SPS uhradí jedno odborné školení dle vlastního výběru
  – Matěji  Marečkovi finanční odměnu ve výši 8.000 Kč.
 1. Diskuse:
 • Jiří Sedláček objasňuje vyšší výdaje za zimní recall v Tichonicích. Bude provedena analýza výdajů za akci a v letošním roce se budou organizátoři snažit o vyrovnaný rozpočet akce.
 • Lucie Sedelmayer informuje o výuce prevence studentů stomatologie na Karlově univerzitě v Praze a o zpětné vazbě studentů na akci TČZ a na SPS.
 1. Návrh termínu příští valné hromady spolku SPS na pátek 21.4.2017 v 18.00 hod. na Skalském dvoře.
 2. Přečten a jednohlasně odsouhlasen zápis z valného shromáždění spolku Společnost preventivní stomatologie.
 3. Předsedkyně ukončila valné shromáždění. Účast: 52 členů SPS.

 

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *