Zápis z valného shromáždění SPS – duben 2018


Zápis z jednání valného shromáždění spolku Společnost preventivní stomatologie

 

dne:                 21.4.2018, 18.00 hod.

místo:              hotel Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice pod Pernštejnem

Předseda valné hromady:       MUDr. Blanka Stojanovičová

Zapisovatel:      MUDr. Milan Mareček

 

  1. Zahájení předsedkyní SPS MUDr. Blankou Stojanovičovou
  2. Prezentace MUDr. Libora Zdařila o možnosti směřování prevence ve stomatologii obecně i v souladu s koncepcí ČSK a výukových pracovišť.
  3. Zprávu o účasti členů SPS na Salimě 2018 v Brně přednesla Dr. Blanka Stojanovičová.
  4. Zprávu o hospodaření přednesl MUDr. Milan Mareček. Detaily o hospodaření k nahlédnutí u hospodáře SPS.
  5. Losování studentů v soutěži pro účast na letošním Týdnu čistých zubů. I letos si jednohlasně odsouhlasili účastníci valné hromady, že SPS bude sponzorovat deseti studentům účast na Týdnu čistých zubů v srpnu 2018 na Skalském dvoře. Následně bylo vylosováno 10 studentů a 3 náhradníci. Jména vylosovaných budou zveřejněna v samostatném příspěvku na webových stránkách společnosti. Losování vedla MUDr. Kateřina Pražáková.
  6. Slavnostní přípitek a proslovy k 20. výročí založení SPS.
  7. Zpráva revizní komise. MUDr. Jiří Sedláček. Musí být opraveny některé údaje v kontaktech na webových stránkách společnosti. Jiné závady komise neshledala.
  8. Diskuse: – Diskuse na téma přidělování kreditů ČSK za odborná školení.                                                                                                                 – Dr. Libor Zdařil ověří na na centrále ČSK uznání statusu SPS jako řádné odborné společnosti v rámci ČSK.                                         – Upřesnění podmínek pro absolvování více recallů v jednom roce. Každý člen SPS má právo se zúčastnit více recallů v jednom roce, ale musí si platit každý recall v plné výši, jako každé jiné odborné školení.
  9. Návrh termínu příštího valného shromáždění spolku SPS na pátek 5.4.2019 v 18.00 hod. na Skalském dvoře.

 

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *