AKTUALITY PRO ROK 2019


SPOLEČNOST PREVENTIVNÍ STOMATOLOGIE  2019 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé čistílci!

 

Dovolujeme si vás srdečně pozdravit v novém roce 2019 a současně vás informovat o dění v naší společnosti.

Jsme všichni velmi rádi, že se naše řady rozrůstají a přibývají stále noví členové, zapálení pro smysluplnou individuální prevenci.

S tím však již pár let přibývají problémy při organizování recallových setkání. V minulých letech jsme se začali setkávat s tím, že jsme museli odmítat další účastníky recallu z důvodu nedostačujících ubytovacích kapacit jednotlivých hotelů. Abychom tomuto předešli, potřebujeme mít informace včas.

Pamatujte na to, že vaše členství ve společnosti je podmíněno každoroční účastí na jednom ze tří recallových setkání. Dle stanov SPS je možno omluvit ze závažných zdravotních či rodinných důvodů neúčast v jednom roce, ale již v následujícím roce je účast na recallu nezbytná. Bezdůvodná absence na recallu či neúčast ve dvou po sobě následujících letech je důvodem k ukončení členství v SPS. Členství lze poté opět získat jen opakovanou účastí na Týdnu čistých zubů a novým přihlášením se do společnosti.

PROSÍME VÁS TEDY, ABYSTE SE NEJPOZDĚJI DO 1.3.2019 rozhodli, na který recall pojedete a také se na něj prostřednictvím našich webových stránek přihlásili a zaplatili jej. Zaplacením faktury v době splatnosti 14 dnů dojde k rezervaci Vaší účasti na recallu, pokud v termínu neuhradíte částku za recall, bude Vaše rezervace zrušena! Tím nám velmi usnadníte práci a sobě zajistíte účast na Vámi vybraném recallu. Z kapacitních důvodů budeme možná muset změnit i některé lokality našich setkávání. A to vše vyžaduje poměrně dlouhou přípravu, proto je nutné Vaše včasné přihlášení na daný recall.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že ubytovací zařízení, kde probíhají recally budou uplatňovat storno poplatky a proto jakékoliv změny „na poslední chvíli“ budou těmto storno poplatkům podléhat. Odhlášení účasti na recallu v době kratší:

než 2 měsíce před bude podléhat 30% storno poplatku,

než 1 měsíc před bude podléhat 60% storno poplatku a

než 8 dní před bude podléhat 100% storno poplatku.

Každoročně opakujeme:

každému členovi Společnosti je po registraci v systému pomocí hesla umožněno částečně upravovat své osobní údaje. Prosíme proto o včasnou aktualizaci Vašich dat (především datum narození a kontaktní telefon – tato data nejsou volně zobrazována na stránkách!). Editace údajů o ordinaci, kde pracujete, zůstává v kompetenci správců databáze – případné změny či úpravy řešte tedy přes MUDr. Petru Šípkovou (e-mail: p.sipkova@me.com).

Ke správnému fungování webových stránek, databáze, registrací na akce a plateb je NEZBYTNĚ NUTNÉ, aby každý člen SPS měl svou vlastní e-mailovou adresu (nestačí tedy jedna společná adresa pro více členů pracujících společně na jednom pracovišti či ve společnosti).

Prosíme tedy všechny členy, kteří nemají ve staré databázi společnosti uvedenu e-mailovou adresu, aby tak učinili prostřednictvím MUDr. Petry Šípkové.

Veškerou další komunikaci v rámci společnosti, platby a registrace na akce provádíte přes webové stránky a e-maily sami.

Faktury a daňové doklady k Vašim platbám za členské příspěvky i akce se také řeší elektronickou cestou!

Při registraci na akce používejte přístup přes Váš již aktivní účet v systému. Nevytvářejte nové registrace, dochází potom k duplicitám v účtech členů a nedají se pak správně přiřadit jednotlivé platby. Pokud zapomenete heslo ke svému účtu, požádejte o nové (je to jednoduché!) a nevytvářejte nové registrace.

Pozor, od roku 2018 jsou a dále budou akceptovány jen bezhotovostní platby!!!!!

 

AKCE V ROCE 2019:

 

Recallová setkání v roce 2019:

5. – 7.04. Jarní recall – Skalský Dvůr www.skalsky-dvur.cz (B. Stojanovičová -bstojanovicova@volny.cz)

23.- 25.08. Letní recall  Skalský Dvůr www.skalsky-dvur.cz (L. Sedelmayer (Kalousková) – luciekal@gmail.com)

29.11. – 1.12. Vánoční recall – Tichonice www.sport-hotel.(K. Závodský –karel.zavodsky@volny.cz, Lucie Baudyšová –cmt@centrum.cz)

Téma letošních večírků: Námořnický večírek

Prosíme, sledujte během roku možné změny lokalit.

 

Valná hromada / Výroční setkání:

V letošním roce se bude Valná hromada konat v pátek 5.4. v 18.00 hod na Skalském dvoře.

 

Ostatní akce 2019:

Týden čistých zubů, Skalský dvůr 19.8. – 23.8.2019. Organizuje Merten Dental

www.merten-dental.cz

 

Členské příspěvky: 

V letošním roce, stejně jako v minulých letech, budeme platit následující částky:

zubní lékaři 1000,- Kč

dentální hygienistky, studenti, zdravotní sestry 500,- Kč.

Peníze za členské příspěvky posílejte na účet sps č. 0204262379/0800 nejpozději do konce února 2019POZOR! Vyčkejte na fakturu.

Faktura na platbu členských příspěvků se Vám vygeneruje v lednu 2019 automaticky a bude Vám zaslána na e-mailovou adresu uvedenou ve Vaší registrační kartě.

Dodržujte při platbách VARIABILNÍ SYMBOLY= ČÍSLO FAKTURY.

Na recallová setkání se přihlašujete prostřednictvím webových stránek SPS a po registraci na akci Vám bude zaslána faktura na částku 3000 Kč opět s novým variabilním symbolem platby za recall. Respektujte, prosím, tyto dvě oddělené platby!  

Pouze noví členové společnosti, kteří se přihlásí do SPS v průběhu daného roku, se mohou přihlašovat na recally v průběhu celého roku.

Přejeme Vám šťastný a úspěšný celý rok 2019 a těšíme se na setkání.

Výbor SPS

S p o l e č n o s t  p r e v e n t i v n í  s t o m a t o l o g i e

Slavojova 22, 128 00 Praha 2.

www.zubari.cz

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *