Aktuality pro rok 2022 3


SPOLEČNOST PREVENTIVNÍ STOMATOLOGIE  2022

Vážení přátelé, 

dovolte, abychom vás srdečně pozdravili v novém roce 2022 a současně vás informovali o dění v naší společnosti.

Mrzí nás, že vzhledem ke covidové situaci jsme byli nuceni zrušit loňský jarní a zimní recallový víkend. A pevně věříme, že se covidová situace letos umoudří a budeme se moci zase pravidelně setkávat.

Členství ve společnosti je podmíněno každoroční účastí na jednom z recallových setkání. Dle stanov SPS je možno omluvit ze závažných zdravotních či rodinných důvodů neúčast v jednom roce, ale již v následujícím roce je účast na recallu nezbytná. Bezdůvodná absence na recallu či neúčast ve dvou po sobě následujících letech je důvodem k ukončení členství v SPS. Členství lze poté opět získat jen opakovanou účastí na Týdnu čistých zubů a novým přihlášením se do SPS. Vzhledem ke covidové situaci se Výbor SPS rozhodl tolerovat loňské absence. Ale bylo by dobré, kdybychom letos vše dohnali.

Organizátoři jednotlivých recallových setkání potřebují rezervovat hotely, a tedy znát počet účastníků.  Hotely nám již standartně účtují penále při neobsazení objedných lůžek. Odhlášení účasti na recallu v době kratší než 30 dnů před danou akcí podléhá 100% storno poplatku.

PROSÍME VÁS, ROZHODNĚTE SE NEJPOZDĚJI DO 28. 2. 2022, na který recall pojedete a také se na něj prostřednictvím našich webových stránek přihlaste a zaplaťte jej. Zaplacením faktury dojde v době splatnosti 14 dnů k rezervaci Vaší účasti na recallu, pokud v termínu neuhradíte částku za recall, bude Vaše rezervace zrušena! Tím nám velmi usnadníte práci a sobě zajistíte účast na Vámi vybraném recallu. Z kapacitních a finančních důvodů budeme možná muset změnit i některé lokality našich setkávání. A to vše vyžaduje poměrně dlouhou přípravu, proto je nutné Vaše včasné přihlášení na daný recall.

Každoročně opakujeme:

Každému členovi SPS je po registraci v systému pomocí hesla umožněno částečně upravovat své osobní údaje. Prosíme proto o včasnou aktualizaci Vašich dat (především datum narození a kontaktní telefon – tato data nejsou volně zobrazována na stránkách!). Editace údajů o ordinaci, kde pracujete, zůstává v kompetenci správců databáze – případné změny či úpravy řešte tedy přes MUDr. Petru Šípkovou(p.sipkova@me.com).

Ke správnému fungování webových stránek, databáze, registrací na akce a plateb je NEZBYTNĚ NUTNÉ, aby každý člen SPS měl svou vlastní e-mailovou adresu (nestačí tedy jedna společná adresa pro více členů pracujících společně na jednom pracovišti či ve společnosti).

Prosíme tedy všechny členy, kteří nemají ve staré databázi společnosti uvedenu e-mailovou adresu, aby tak učinili prostřednictvím MUDr. Petry Šípkové.

Veškerou další komunikaci v rámci společnosti, platby a registrace na akce provádějte, prosím, stále přes webové stránky a e-maily sami.

Faktury a daňové doklady k Vašim platbám za členské příspěvky i akce se také řeší elektronickou cestou!

Při registraci na akce používejte přístup přes Váš již aktivní účet v systému. Nevytvářejte nové registrace, dochází potom k duplicitám v účtech členů a nedají se pak správně přiřadit jednotlivé platby. Pokud zapomenete heslo ke svému účtu, požádejte o nové (je to jednoduché!) a nevytvářejte nové registrace.

Pozor, od roku 2018 jsou akceptovány jen bezhotovostní platby!!!!!

AKCE V ROCE 2022:

Recallová setkání v roce 2022:

POZOR letos se budou konat jen 2 recallové víkendy!!!!!!!

01. – 03. 04.2022 Jarní recall – Skalský Dvůr, www.skalsky-dvur.cz

Organizuje: MUDr. B. Stojanovičová – bstojanovicova@volny.cz)

19. – 21. 08.2022 Letní recall – Skalský Dvůr, www.skalsky-dvur.cz

Organizuje: MUDr. L. Sedelmayer – luciekal@gmail.com)

Téma letošních večírků: Filmoví a televizní hrdinové aneb svět filmu a televize

Valné shromáždění:

 1. 4. 2022 v 18.00 hod na Skalském dvoře.

V letošním roce bude řádné Valné shromáždění volební! Prosíme tedy o Vaši účast. Zvláště ty členy SPS, kteří by se rádi zapojili do práce ve výboru Spolku.

Členové SPS, kteří se nebudou účastnit víkendoveho recallu, mají nocleh na sobotu a páteční večeři hrazenou SPS.

Ostatní akce 2022:

Týden čistých zubů, Skalský dvůr 15. 8. – 19. 8. 2022.

Organizuje: Merten Dental (www.merten-dental.cz)

 Studentská soutěž o TČZ 2022 – stejně jako v uplynulých letech finančně podpoříme účast několika studentů stomatologie a dentální hygieny na Týdnu čistých zubů. Jejich vylosování proběhne na Valné hromadě. Uzávěrka soutěže bude 27.03. 2022. Přihlášky posílejte na sps@zubari.cz

Do emailu prosím uveďte následující informace:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Škola, fakulta, ročník
 • Telefonní číslo
 • Adresa

Členské příspěvky: 

Všichni členové 1000, -Kč

Studenti 500,-Kč

Peníze za členské příspěvky posílejte na účet SPS:  0204262379/0800 nejpozději do konce února 2022POZOR! Vyčkejte na fakturu.

Faktura na platbu členských příspěvků se Vám vygeneruje v lednu 2022 automaticky a bude Vám zaslána na e-mailovou adresu uvedenou ve Vaší registrační kartě.

Dodržujte při platbách VARIABILNÍ SYMBOLY= ČÍSLO FAKTURY.

Na recallová setkání se přihlašujete prostřednictvím webových stránek SPS www.zubari.cz a po registraci naakci Vám bude zaslána faktura na částku 4 500,- Kč opět s novým variabilním symbolem platby za recall.

Respektujte, prosím, tyto dvě oddělené platby! 

Přejeme Vám příjemný, úspěšný, hlavně ve zdraví prožitý celý rok 2022 a těšíme se na setkání!

Za výbor SPS  MUDr. Lucie Sedelmayer

SPS

Slavojova 22, 128 00 Praha 2.

www.zubari.cz


Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3 zamyšlení nad “Aktuality pro rok 2022

 • Kristýna Baaderová

  Dobrý den, Preventisti!

  Prosím o podrobnější návod, jak se registrovat na jarní recall 1. – 3. 4. 2022 na Skalském Dvoře. Nebo ještě není registrace spuštěna?

  Děkuji a zdravím.

  • Milan Mareček

   Registrační formuláře na recally se objeví na stránkách společnosti během několika dnů. Mějte chvíli strpení a rozmýšlejte, na který pojedete.
   Těšíme se na setkání.
   Výbor SPS.