Uskutečnil se Jarní recall a Valné shromáždění SPS 2023


Jarní recall a Valné shromáždění SPS ve dnech 21.-23.4.2023

Celá akce začala v pátek 21.4.23 v hotelu Kraskov. Recall se v těchto prostorech odehrával poprvé. Ale ne naposledy. Letos se zde uskuteční i letní a zimní recall.

Program začal Valným shromážděním společnosti.

Smutnou zprávou pro členy se stal odchod MUDr. Blanky Stojanovičové z pozice předsedkyně SPS. Za všechny členy SPS poděkovala bývalé předsedkyni paní doktorka Lucie Sedelmayer a předala na památku drobný dáreček. Následoval mohutný potlesk členů.

Valné shromáždění pokračovalo volbou nových členů do vedoucích pozic společnosti:

novou předsedkyní SPS se stává MUDr. Lucie Sedelmayer, předsedou revizní komise: MUDr. Jiří Sedláček.

Členy výboru budou: MUDr. Milan Mareček, MUDr. Blanka Stojanovičová, MDDr. Martin Kusý, Lucie Ovčinikov, DiS., MUDr. Kateřina Pražáková a MUDr. Petr Bednář Ph.D. Členy revizní komise se staly: Petra Randáková, DiS. a MUDr. Petra Šípková.

V rámci Valného shromáždění byla přednesena MUDr. Milanem Marečkem zpráva o hospodaření společnosti v loňském roce.

Dále byla schválena finanční podpora deseti studentům, kteří se přihlásili na kurz Týden čistých zubů 2023. Losování následně proběhlo a vylosovaní studenti jsou uvedeni v samostatném článku na našich webových stránkách.

Schváleno bylo pozvání již neaktivních instruktorů na zimní recall.

Proběhla diskuze týkající se doporučení pro prevenci v zubním lékařství. Doporučení zde byla přednesena MDDr. Šárkou Bláhovou a MDDr. Miroslavem Šťovíčkem. Poté byla tato doporučení schválená jako odborné stanovisko celé SPS. Nyní jsou k dispozici tato doporučení na webových stránkách SPS.

Dále v diskuzi zaznělo:

Předsedkyně valného shromáždění MUDr. Blanka Stojanovičová navrhla honorovat práci členů výboru pro potřebný chod Společnosti preventivní stomatologie jako jsou IT a ekonomické služby.

Ve veřejném hlasování bylo odevzdáno 65 hlasů. Počtem 65 hlasů byl odsouhlaseno honorování členů výboru za tyto služby.

MUDr. Petr Bednář – jaké výhody má členství v SPS v rámci ČSK. Oznámil záměr odeslat členům dotazník, ve kterém bude zjišťovat jejich spokojenost s členstvím ve společnosti, zda plní očekávání členů a dalším možném směřováním.

Na závěr byl přednesen a jednoznačně odsouhlasen zápis z valného shromáždění spolku Společnost preventivní stomatologie. Valné shromáždění konstatovalo, že po celou dobu konání bylo usnášeníschopné. Účast byla 65 členů.Ráno v sobotu 22.4. jsme se sešli k zahájení praktického nácviku. Na recallu se shromáždilo celkem 82 účastníků (51 lékařů, 24 hygienistek a 7 sestřiček).
MUDr. Lucie Sedelmayer přednesla několik změn a novinek z oblasti pomůcek pro dentální hygienu. Následně se účastníci rozdělili do skupin po čtyřech až sedmi k jednotlivým instruktorům (13 instruktorů). Dvě a půl hodiny trvající intenzivní nácvik zahrnoval trénink všech technik čištění chrupu a kontrola kalibrací mezizubních kartáčků. K dispozici pro nácvik byly hlavice Solo a Sensitive sonického kartáčku Hydrosonic Pro, fy. Curaprox.


Po výborném obědě probíhaly individuální recally dle domluvy s instruktory a pořadateli. Ostatní účastníci měli volnější program a čas pro návštěvu okolní přírody a pamětihodností. Někdo vyrazil na výlet na přehradu Seč, jiní navštívili hrad Lichnice. Okolí má turistovi mnoho co nabídnout, stejně jako hotel Kraskov. Ten disponuje kurty pro tenis, nohejbal, volejbal, bazénem, apod. Zdejší okolní krajina je velmi krásná a klidná.


Večer se nesl ve znamení večírku na téma: „Muži za ženy a ženy za muže.“ Zábavné téma a pěkné masky všechny pobavily. Vyhlásily se nejlepší masky, tancovalo se a povídalo s přáteli.V neděli 23.4. jsme si vyslechli dopolední přednášku na téma: Střevní mikrobiom, metabolismus léčiv a vybraná onemocnění. Přednášel RNDr. Petr Ryšávka Ph.D. Téma bylo skvělé a přednáška opravdu zajímavá a poučná. Pan doktor sklidil veliký potlesk a byl zahrnut mnoha dotazy. Po přednášce následovalo ukončení školení a po obědě odjezd členů.

Jarní recall i Valné shromáždění lze hodnotit velice pozitivně. Jak z hlediska kvality praktických nácviků a přednášky, tak i po organizační stránce, kterou velice pečlivě nově zajišťuje Mgr. Irena Čani. SPS také získala novou instruktorku Danu Nagyovou, DiS.. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.


Zapsala: MDDr. Šárka Bláhová, 29.4.2023

Valné shromáždění SPS
Sobotní recall
Nedělní přednáška


Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *